S08 - Kỹ năng xây dựng mối quan hệ (networking)

Định nghĩa

Kỹ năng xây dựng mối quan hệ (networking) là khả năng xây dựng và chủ động duy trì các mối quan hệ cộng tác công việc nhằm phục vụ cho mục tiêu tương lai của doanh nghiệp.

Biểu hiện hành vi ở các mức độ

Mức độ 5: Xuất sắc

Ở mức độ này, cá nhân chủ động vận dụng được kĩ năng này trong cả những tình huống đặc biệt khó khăn. Cá nhân có thể tự tin truyền đạt kĩ năng này cho người khác.

 • Tự xây dựng và điều phối một cộng đồng để qua đó có mạng lưới đối tác cùng khách hàng tiềm năng

 • Có khả năng xác định những mối quan hệ nào là quan trọng, và có phương án hành động trong từng mối quan hệ

 • Xây dựng được mối quan hệ hợp tác chiến lược lâu dài với cả những lãnh đạo cấp cao

Mức độ 4: Tốt

Ở mức độ này, cá nhân có thể vận dụng được năng lực trong những tình huống khá khó khăn, mà hầu như không cần hướng dẫn.

 • Chủ động tìm kiếm các cơ hội networking ở nhiều lĩnh vực, không ngừng mở rộng network

 • Xây dựng được mối quan hệ hợp tác chiến lược lâu dài với nhiều đối tượng, trong đó có cả lãnh đạo cấp cao.

Mức độ 3: Khá

Ở mức độ này, cá nhân có thể vận dụng được năng lực trong những tình huống khó khăn, dù đôi khi vẫn cần được chỉ dẫn từ người khác.

 • Khai thác hiệu quả các mối quan hệ xung quanh và tận dụng để mở rộng network khi có cơ hội

 • Xây dựng được network tương đối đa dạng và phục vụ được cho mục đích chung của công việc

Mức độ 2: Cơ bản

Ở mức độ này, cá nhân có thể vận dụng được năng lực trong những tình huống với độ khó trung bình và vẫn thường cần được hỗ trợ, hướng dẫn từ người khác.

 • Có khả năng tạo dựng network trong các sự kiện, các cơ hội gặp mặt mà mình tham dự

 • Giữ được mối quan hệ tốt đẹp với các key contacts

Mức độ 1: Kém

Ở mức độ này, cá nhân chỉ vận dụng được năng lực trong những tình huống cơ bản nhất và sẽ cần rất nhiều chỉ dẫn từ người khác

 • Có khả năng kết nối và duy trì các mối quan hệ cá nhân

 • Chưa có khả năng phân loại và đặt ưu tiên cho các mối quan hệ

Các câu hỏi phỏng vấn

 • Mô tả một tình huống trong đó bạn xây dựng được một mối quan hệ với một partner hoặc một khách hàng quan trọng. Bạn duy trì mối quan hệ đó như thế nào?

 • Giả sử nhiều partner/khách hàng cùng đặt lịch hẹn quan trọng với bạn vào một thời gian. Bạn làm thế nào trong tình huống đó?

 • Mô tả lại một lần bạn phải nhờ đến network của mình để giúp bạn giải quyết một vấn đề nào đó trong công việc.

 • Khi mới bắt đầu một công việc mới thì bạn xây dựng mối quan hệ với mọi người như thế nào?

 • Trong lĩnh vực chuyên môn X này, hiện bạn đã tham gia những cộng đồng nào? Bạn có thể kể tại một vài key person trong lĩnh vực này mà bạn có quan hệ.

 • Bạn làm thế nào để xây dựng network khi tham gia các sự kiện?

 • Bạn đã từng tự xây dựng một cộng đồng nào chưa? Bạn làm thế nào để duy trì được cộng đồng đấy và bạn đã thu được những mối quan hệ nào từ đó?

Last updated