CÔNG VIỆC PHÒNG NHÂN SỰ
R&D
Powered By GitBook
S01 - Kỹ năng giao tiếp

Định nghĩa

Kỹ năng giao tiếp là khả năng sử dụng phương tiện ngôn ngữ nói hoặc ngôn ngữ cơ thể để diễn đạt suy nghĩ, ý kiến, cảm nhận một cách rõ ràng và thuyết phục; đồng thời thúc đẩy được giao tiếp hai chiều.

Biểu hiện hành vi ở các mức độ

Mức độ 5: Xuất sắc

Ở mức độ này, cá nhân chủ động vận dụng được kĩ năng này trong cả những tình huống đặc biệt khó khăn. Cá nhân có thể tự tin truyền đạt kĩ năng này cho người khác.
  Tự tin trình bày các vấn đề phức tạp và nhạy cảm tới mọi đối tượng (từ các đối tượng lãnh đạo cấp cao, người ngang hàng hoặc các đối tượng yếu thế hơn)
  Luôn tạo được ấn tượng là một người biết lắng nghe và sẵn sàng chấp nhận phản hồi mà người khác dành cho mình
  Ngôn ngữ và giọng điệu linh hoạt, có sức thuyết phục và gây được ảnh hưởng lên người khác
  Có chiến lược rõ ràng trong giao tiếp

Mức độ 4: Tốt

Ở mức độ này, cá nhân có thể vận dụng được năng lực trong những tình huống khá khó khăn, mà hầu như không cần hướng dẫn.
  Có khả năng thuyết trình rành mạch các khái niệm phức tạp tới nhiều đối tượng khác nhau
  Xử lí khéo léo được các tình huống phát sinh trong giao tiếp, linh hoạt trong cách sử dụng ngôn ngữ và giọng điệu
  Nắm rõ những gì mình cần truyền đạt đến người nghe
  Biết lắng nghe và thường chấp nhận những phản hồi mà người khác dành cho mình

Mức độ 3: Khá

Ở mức độ này, cá nhân có thể vận dụng được năng lực trong những tình huống khó khăn, dù đôi khi vẫn cần được chỉ dẫn từ người khác.
  Có khả năng diễn đạt rành mạch, rõ ràng các nội dung cơ bản tới nhiều đối tượng khác nhau
  Thường vận dụng được đúng giọng điệu và ngôn ngữ trong các trường hợp giao tiếp
  Thường xuyên lắng nghe, quan tâm tới đối phương và biết khơi gợi giao tiếp hai chiều một cách khéo léo

Mức độ 2: Cơ bản

Ở mức độ này, cá nhân có thể vận dụng được năng lực trong những tình huống với độ khó trung bình và vẫn thường cần được hỗ trợ, hướng dẫn từ người khác.
  Có khả năng diễn đạt rành mạch tới nhiều đối tượng, tuy nhiên ngôn ngữ và giọng điệu trong nhiều trường hợp không chính xác
  Có ý thức khơi gợi giao tiếp hai chiều, dù đôi khi không thực sự khéo léo
  Chủ động lắng nghe, thể hiện được thái độ quan tâm tới đối phương

Mức độ 1: Kém

Ở mức độ này, cá nhân chỉ vận dụng được năng lực trong những tình huống cơ bản nhất và sẽ cần rất nhiều chỉ dẫn từ người khác
  Có khả năng diễn đạt được ý kiến của mình, dù không phải lúc nào cũng mạch lạc và chính xác
  Chủ động lắng nghe, nhưng không biết cách khơi gợi được phản hồi của đối phượng

Các câu hỏi phỏng vấn

  Bạn hãy thử trình bày một trường hợp mà bạn phải giúp khách hàng hiểu một khái niệm phức tạp theo cách đơn giản nhất?
  Bạn sẽ làm thế nào nếu trong một buổi họp công ty, cấp trên của bạn không hiểu rõ những ý kiến mà bạn trình bày?
  Hãy trình bày một trường hợp bạn phải làm việc với một khách hàng khó tính trong quá khứ.
  Hãy trình bày một trường hợp bạn phải giải thích một vấn đề hoặc một quy trình với đồng nghiệp tại công ty cũ.
  Bạn training một kỹ năng nào đó với nhân viên mới/ thực tập sinh như thế nào?
  Khi bắt đầu làm việc trong một môi trường mới, bạn sẽ làm như thế nào để đồng nghiệp có thiện cảm đối với mình?
Last modified 2yr ago