CSM - Customer Success Manager

Nhập kinh khách hàng lần đầu sử dụng

Công việc chính

  • Lên lịch triển khai, huấn luyện và Khời động

  • Xác nhận mục đích, mục tiêu và kỳ vọng của khách hàng

  • Giám sát việc cài đặt/tích hợp/ra mắt đảm bảo sử dụng được, trong ngân sách và kịp thời

  • Thiết lập các lẫy/mốc quan trọng; cảnh báo sức khỏe thuê bao, cảnh báo bán hàng upsell, cảnh báo bán chéo (cross-sell), cảnh báo gia hạn, ...

  • Phối hợp với AE/AM đạt được trị giá phí thuê bao, upsell, cross-sell tốt nhất

  • Bảo đảm dịch vụ cung ứng được sử dụng liên tục, thông tin tới khách hàng cập nhật và luôn gia tăng lợi ích,

  • Tạo và phát triển cộng đồng những người dùng ửng hộ đến từ khách hàng

  • Khi khách hàng có nhu cầu mở rộng, CSM phải có kế hoạch hành động tốt nhất cho khách hàng. Việc gia hạn có thể được thực hiện bởi CSM, nhưng đồng thời được thông báo/phối hợp cho chuyên gia bán hàng (AE / FAE / AM) để giúp khách hàng hoàn thiện quá trình mua hàng

  • Đảm bảo chỉ tiêu MRR

Last updated