K03 - Trình độ ngoại ngữ (Tiếng Anh)

Khả năng sử dụng ngôn ngữ (tiếng Anh) được chia thành 6 mức độ theo chuẩn quốc tế như sau.

PROFICIENT

(TOEFL 94 - 120 | IELTS 8.0 - 9.0 | TOEIC 905 - 990)

Đây là cấp độ tiếng Anh cao nhất. Bạn có thể dễ dàng và sử dụng ngôn ngữ một cách chính xác với người bản xứ trong bất kỳ tình huống và về chủ đề nào.

ADVANCED

(TOEFL 79 - 93 | IELTS 6.5 - 7.5 | TOEIC 785 - 900)

Bạn có thể giao tiếp với người bản xứ trong phần lớn các tình huống với độ chính xác cao về mặt ngữ pháp và sử dụng từ vựng phong phú.

UPPER INTERMEDIATE

(TOEFL 60 - 78 | IELTS 5.5 - 6.0 | TOEIC 705 - 780)

Bạn có thể giao tiếp và hiểu người bản xứ trong các tình huống xảy ra hàng ngày. Giáo viên đôi khi không hiểu ý bạn và mức độ mắc lỗi ngữ pháp, câu… ở mức trung bình.

INTERMEDIATE

(TOEFL 46 - 59 | IELTS 4.0 - 5.0 | TOEIC 785 - 900)

Bạn có khả năng giao tiếp tiếng Anh với người bản xứ trong các tình huống quen thuộc,nhưng gặp khó khăn trong những tình huống mới.

ELEMENTARY

(TOEFL 32 - 45 | IELTS 3.5 - 4.0 | TOEIC 405 - 600)

Đạt được cấp độ tiếng Anh này, bạn có thể giao tiếp tiếng Anh trong những tình huống đơn giản, quen thuộc nhưng vốn từ vựng và ngữ pháp bị hạn chế nhiều. Gần như không thể giao tiếp trong các tình huống mới.

BEGINNER

(TOEFL 0 - 31 | IELTS 0 - 3.5 | TOEIC 0-400)

Ở cấp độ tiếng Anh này, bạn chỉ có thể nói và hiểu được tiếng Anh một cách rất giới hạn trong các cuộc hội thoại cơ bản hằng ngày nếu đối phương nói tiếng Anh chậm và rõ.

Last updated