FIN03 - Kế toán trưởng

Mô tả công việc

Kế toán trưởng là người lãnh đạo của phòng kế toán và chịu trách nhiệm quản lý chung mọi hoạt động có liên quan đến lĩnh vực tài chính, kế toán. Kế toán trưởng quyết định về cơ cấu nhân sự của phòng; đánh giá năng lực chuyên môn của từng nhân viên; chủ trì các cuộc họp định kỳ / đột xuất liên quan đến công tác của phòng, đại diện phòng tham gia các cuộc họp cấp lãnh đạo của doanh nghiệp; nắm vững tình hình tài chính của công ty; tham mưu cho giám đốc ra các quyết định về chính sách và kế hoạch tài chính; lập báo cáo tài chính định kỳ;...

Các công việc chính

 • Quan sát và quản lý các số liệu về vốn, quỹ của doanh nghiệp dùng cho các dự án khác nhau

 • Kiểm soát các tài khoản khác nhau của công ty và lập báo cáo định kỳ

 • Quản lý và tổ chức phòng ban kế toán bao gồm các nhân viên kế toán như thủ kho, kế toán tổng hợp,…

 • Kiểm soát quy trình làm sổ sách (các đầu ra, đầu vào, tài khoản Nợ/ Có, …) và dữ liệu kế toán của công ty

 • Kiểm soát quá trình hạch toán của công ty

 • Tổ chức đánh giá chất lượng công việc và năng lực của nhân viên kế toán. Hỗ trợ tuyển dụng nhân sự và đưa ra quyết định tuyển nhân sự cho phòng

KPI công việc

 • Số lượng báo cáo tài chính định kỳ

 • Chênh lệch so với tiến độ (Project Schedule Variance - PSV)

 • Chênh lệch chi phí dự án (Project Cost Variance - PCV)

 • Đo lường giá trị thu được (Earned Value Metric)

 • Tỷ lệ giải quyết vấn đề ngay từ lần gọi đầu tiên (First Contact Resolution - FCR)

Yêu cầu công việc

 • Tốt nghiệp trình độ Đại học trở lên các ngành Kế toán - Kiểm toán, Tài chính Ngân hàng hoặc các ngành liên quan khác

 • Có kinh nghiệm tối thiểu 3 năm trong vị trí kế toán trưởng hoặc các vị trí quản lý tương đương

 • Có khả năng làm việc bền bỉ với các con số

 • Có khả năng lãnh đạo và bao quát tốt công việc của đội nhóm

 • Vững chuyên môn về kế toán

 • Có khả năng kiểm tra, đánh giá kết quả công việc, chiếu theo năng lực của nhân viên

 • Thành thạo tin học văn phòng

 • Trình độ ngoại ngữ ở mức khá, thành thạo ngoại ngữ là 1 lợi thế

 • Là người tỉ mỉ, cẩn thận trong công việc; có khả năng tổng hợp, phân tích và đánh giá tốt

Năng lực liên quan

Các câu hỏi phỏng vấn

 • Mô tả 1 ngày làm việc điển hình của 1 kế toán trưởng.

 • Bạn có sử dụng công cụ gì để hỗ trợ việc tính toán số liệu và quản lý số liệu không? Mô tả các chức năng hữu dụng của của các ứng dụng đó.

 • Theo bạn, chuyên môn nghiệp vụ nào mà kế toán cần nắm vững nhất?

 • Mô tả các mục và tiêu chí của 1 bản báo cáo tài chính tiêu chuẩn.

 • Bạn có cách nào để thi hành kỷ luật hiệu quả trong công việc (ví dụ như sự đúng và đủ của chất lượng công việc, kỷ luật trong công việc, …)

 • Tính toán sai của bạn khiến cho doanh nghiệp phải chịu phạt của sở thuế, bạn sẽ chịu trách nhiệm sao về việc này? Nếu chỉ là của nhân viên cấp dưới của bạn, trách nhiệm đó có thay đổi không?

 • Bạn có thể nêu trách nhiệm và quyền hạn của kế toán trưởng được không?

 • Nêu quy trình rà soát sổ sách định kỳ của phòng kế toán.

 • Nêu quy trình hạch toán cho sổ sách công ty.

Last updated