A03 - Tỉ mỉ, cẩn thận

Định nghĩa

Người tỉ mỉ, cẩn thận là người có khả năng hoàn thành công việc sau khi đã cân nhắc tất cả các yếu tố liên quan dù là các yếu tố nhỏ nhất, luôn để tâm đến công việc và đảm bảo công việc được tiến hành chính xác nhất.

Các biểu hiện hành vi

 • Có ý thức xem xét các yếu tố của nhiệm vụ trước khi bắt tay vào thực hiện

 • Chủ động kiểm tra lại kết quả công việc trước khi bàn giao để đảm bảo tính chính xác và hoàn thiện

 • Thông báo kịp thời tới các bên liên quan đến nhiệm vụ khi có vấn đề thay đổi

 • Có thể phát hiện các lỗi trong công việc trước khi lỗi để lại hậu quả

 • Chú tâm trong quá trình thực hiện công việc, tránh để xảy ra sai sót

 • Theo dõi quá trình sửa đổi từng sai sót trong sản phẩm để đảm bảo không bị sơ suất

Biểu hiện hành vi ở các mức độ

Các mức độ của năng lực này được phân chia dựa trên mức độ thường xuyên mà cá nhân thực hành các biểu hiện hành vi trên.

 • Mức độ 5: Luôn luôn

 • Mức độ 4: Thường xuyên

 • Mức độ 3: Khá thường

 • Mức độ 2: Thỉnh thoảng

 • Mức đô 1: Rất hiếm khi / Không bao giờ

Các câu hỏi phỏng vấn

 • Bạn làm cách nào để kiểm tra kết quả công việc?

 • Làm thế nào bạn đảm bảo được chất lượng công việc dưới tình huống áp lực về thời gian?

 • Mô tả lại một tình huống mà sự cẩn thận của bạn đóng vai trò thiết yếu tới thành công của dự án.

 • Mô tả lại một tình huống bạn phải tham gia nhiều công việc cùng một lúc. Làm thế nào bạn đảm bảo được chất lượng của từng công việc?

 • Bạn đã bao giờ mắc sai lầm trong công việc chưa? Sai lầm đó là gì? Bạn làm gì để sửa chữa và bạn làm thế nào để hạn chế được sai lầm đó trong tương lai.

 • Mô tả lại một tình huống bạn phát hiện sai lầm của đồng nghiệp

Last updated