AE - Account Executive

Tư vấn bán hàng Online/ SMB

Công việc chính

  • Nhận được một SQL, lên lịch tiếp xúc tư vấn bán hàng

  • Thực hiện làm rõ yêu cầu của khách hàng, tư vấn, demo lập đề xuất đáp ứng yêu cầu cảu khách hàng

  • Cung cấp cho khách hàng những lợi ích hữu hiệu để chốt deal

  • Lập, trình, ký hợp đồng với khách hàng

  • Gọi hội nghị về Onboard với khách hàng và team CSM

  • Chuyển khách hàng sang CSM

  • Trong toàn bộ quá trình, AE chịu trách nhiệm về trị giá hợp đồng, tỷ lệ thắng, chu kỳ bán hàng, điều khoản hợp đồng và điều khoản thanh toán

  • Tạo danh sách mục tiêu top 50 cho khu vực (gửi SDR)

Last updated