CÔNG VIỆC PHÒNG NHÂN SỰ
R&D
Powered By GitBook
AE - Account Executive
Tư vấn bán hàng Online/ SMB

Công việc chính

  Nhận được một SQL, lên lịch tiếp xúc tư vấn bán hàng
  Thực hiện làm rõ yêu cầu của khách hàng, tư vấn, demo lập đề xuất đáp ứng yêu cầu cảu khách hàng
  Cung cấp cho khách hàng những lợi ích hữu hiệu để chốt deal
  Lập, trình, ký hợp đồng với khách hàng
  Gọi hội nghị về Onboard với khách hàng và team CSM
  Chuyển khách hàng sang CSM
  Trong toàn bộ quá trình, AE chịu trách nhiệm về trị giá hợp đồng, tỷ lệ thắng, chu kỳ bán hàng, điều khoản hợp đồng và điều khoản thanh toán
  Tạo danh sách mục tiêu top 50 cho khu vực (gửi SDR)
Last modified 1yr ago
Copy link