A05 - Nhạy bén

Định nghĩa

Nhạy bén là khả năng nắm bắt, phát hiện và thích ứng nhanh đối với những cơ hội mới, thay đổi mới.

Biểu hiện hành vi ở các mức độ

Mức độ 5: Xuất sắc

Ở mức độ này, cá nhân chủ động vận dụng được kỹ năng này trong cả những tình huống đặc biệt khó khăn. Cá nhân có thể tự tin truyền đạt kỹ năng này cho người khác.

 • Nhanh nhẹn thích ứng với sự thay đổi, biết tập trung vào lợi ích của sự thay đổi

 • Chủ động tìm kiếm các thông tin xoay quanh cuộc sống hiện tại

 • Sẵn sàng thử các phương pháp tiếp cận mới phù hợp cho các tình huống mới

 • Quan sát, phân tích và nhanh chóng đưa ra được hình dung về ảnh hưởng của thay đổi

Mức độ 4: Tốt

Ở mức độ này, cá nhân có thể vận dụng được năng lực trong những tình huống khá khó khăn, mà hầu như không cần hướng dẫn.

 • Nhanh chóng sửa đổi hành vi để thích nghi hiệu quả với những thay đổi trong môi trường làm việc

 • Tích cực tìm kiếm và chọn lọc thông tin xoay quanh vấn đề đang cần giải quyết

 • Phản xạ tốt với các tình huống bất ngờ phát sinh

Mức độ 3: Khá

Ở mức độ này, cá nhân có thể vận dụng được năng lực trong những tình huống khó khăn, dù đôi khi vẫn cần được chỉ dẫn từ người khác.

 • Hoà hợp, biết lắng nghe, chia sẻ, tôn trọng mình và tôn trọng người khác

 • Sử dụng ngôn ngữ linh hoạt, trôi chảy, thuyết phục

 • Trí nhớ tốt, hiểu biết đa lĩnh vực

 • Kiểm soát chặt chẽ được hành động và cảm xúc

Mức độ 2: Cơ bản

Ở mức độ này, cá nhân có thể vận dụng được năng lực trong những tình huống với độ khó trung bình và vẫn thường cần được hỗ trợ, hướng dẫn từ người khác.

 • Nắm được những thay đổi liên quan đến bản thân và logic hoặc cơ sở để thay đổi

 • Có ý thức sẵn sàng thay đổi để thích nghi

 • Cập nhật kịp thời các thông tin nổi bật, quan trọng

Mức độ 1: Kém

Ở mức độ này, cá nhân chỉ vận dụng được năng lực trong những tình huống cơ bản nhất và sẽ cần rất nhiều chỉ dẫn từ người khác.

 • Chỉ nắm được những thay đổi liên quan trực tiếp đến bản thân

 • Có ý thức thay đổi để thích nghi nhưng còn chậm

 • Hiểu biết thực tế còn hạn chế

Các câu hỏi phỏng vấn

 • Bạn mất bao lâu để làm quen với môi trường làm việc mới?

 • Bạn thường sử dụng những kênh nào để cập nhật tin tức?

 • Bạn quan tâm đến lĩnh vực nào? Liệt kê 3 sự kiện nổi bật gần đây nhất về lĩnh vực đó.

 • Kể lại một tình huống bạn đã chớp lấy một cơ hội hiếm hoi và thành công.

 • Nếu có thể chọn đầu tư vào một lĩnh vực kinh doanh/doanh nghiệp vào thời điểm hiện tại, bạn sẽ chọn đầu tư vào lĩnh vực/doanh nghiệp nào?

Last updated