A07 - Tinh thần khởi nghiệp, dấn thân

Định nghĩa

Tinh thần khởi nghiệp, dấn thân được hiểu là sự chủ động lập nghiệp trong điều kiện không chắc chắn, nhưng lại có hoài bão vượt lên số phận, tinh thần đổi mới và sáng tạo và sẵn sàng chấp nhận rủi ro trong kinh doanh.

Biểu hiện hành vi ở các mức độ

Mức độ 5: Xuất sắc

Ở mức độ này, cá nhân chủ động vận dụng được kỹ năng này trong cả những tình huống đặc biệt khó khăn. Cá nhân có thể tự tin truyền đạt kỹ năng này cho người khác.

 • Có khát vọng cháy bỏng muốn thực hiện cuộc cách mạng hoàn toàn mới

 • Tự lập, có khả năng kiến tạo cơ hội kinh doanh

 • Có tầm nhìn và chiến lược dài hạn, cụ thể

 • Sẵn sàng thử nghiệm nhiều lần và đứng lên sau thất bại

 • Tôn vinh đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội

Mức độ 4: Tốt

Ở mức độ này, cá nhân có thể vận dụng được năng lực trong những tình huống khá khó khăn, mà hầu như không cần hướng dẫn.

 • Có hoài bão trở thành người tiên phong, vượt ra ngoài ranh giới có sẵn

 • Chủ động tìm kiếm các cơ hội kinh doanh

 • Hành động nhanh, quyết định táo bạo để chiếm lĩnh mục tiêu

 • Nhận định được trở ngại, rủi ro sẽ phát sinh và có kế hoạch sẵn sàng ứng phó

Mức độ 3: Khá

Ở mức độ này, cá nhân có thể vận dụng được năng lực trong những tình huống khó khăn, dù đôi khi vẫn cần được chỉ dẫn từ người khác.

 • Có khát vọng đổi mới, cải tiến phương pháp truyền thống

 • Có khả năng tận dụng mọi cơ hội kinh doanh

 • Có khả năng nhìn nhận và phân tích vấn đề toàn diện, chi tiết

 • Bền bỉ thực hiện và sẵn sàng đối mặt với rủi ro, thất bại

Mức độ 2: Cơ bản

Ở mức độ này, cá nhân có thể vận dụng được năng lực trong những tình huống với độ khó trung bình và vẫn thường cần được hỗ trợ, hướng dẫn từ người khác.

 • Có tư duy sáng tạo, ưa thích cái mới

 • Có khả năng giao lưu và mở rộng các mối quan hệ

 • Tư duy nhạy bén trong cách giải quyết vấn đề

 • Chấp nhận và chịu trách nhiệm với rủi ro, thất bại

Mức độ 1: Kém

Ở mức độ này, cá nhân chỉ vận dụng được năng lực trong những tình huống cơ bản nhất và sẽ cần rất nhiều chỉ dẫn từ người khác

 • Chịu trách nhiệm với việc mình muốn làm

 • Gắn kết quả công việc với tương lai của bản thân

 • Tinh thần tự lập chưa cao

Các câu hỏi phỏng vấn

 • Ước mơ hồi nhỏ của bạn là gì? Theo thời gian, ước mơ đó thay đổi như thế nào?

 • Theo bạn đâu là tố chất của một người lãnh đạo startup thành công?

 • Theo bạn, số lần thất bại tối đa là bao nhiêu để một doanh nhân từ bỏ ý định tái khởi nghiệp?

 • Nếu có trong tay 1 tỷ đồng, bạn có sẵn sàng có một startup của riêng mình? Lĩnh vực bạn sẽ lựa chọn là gì?

 • Bạn đã bao giờ thử khởi động một dự án nào đó nhưng thất bại chưa? Bạn học được gì từ đó?

 • Quyết định táo bạo nhất bạn từng đưa ra là gì? Kết quả của quyết định đó như thế nào?

Last updated