A02 - Năng lực sáng tạo và đổi mới

Định nghĩa

Năng lực sáng tạo và đổi mới là khả năng thách thức các tư duy truyền thống và nhìn nhận tình huống dưới góc độ mới, đưa ra các cách làm mới, xây dựng các sản phẩm và quy trình mới.

Biểu hiện hành vi ở các mức độ

Mức độ 5: Xuất sắc

Ở mức độ này, cá nhân chủ động vận dụng được kĩ năng này trong cả những tình huống đặc biệt khó khăn. Cá nhân có thể tự tin truyền đạt kĩ năng này cho người khác.

 • Xây dựng được phương pháp, quy trình mới có khả năng ứng dụng ở quy mô doanh nghiệp với tầm ảnh hưởng sâu rộng

 • Đưa ra cách giải quyết triệt để được cho những vấn đề nghiêm trọng của doanh nghiệp

 • Tổ chức được bộ máy làm việc kiểu mới giúp cải thiện hiệu suất chung của cả doanh nghiệp

 • Có khả năng tư duy được cách làm mới trong hoàn cảnh rất thiếu hoặc không có dữ kiện

Mức độ 4: Tốt

Ở mức độ này, cá nhân có thể vận dụng được năng lực trong những tình huống khá khó khăn, mà hầu như không cần hướng dẫn.

 • Thiết kế được các cách làm mới và hiệu quả nhất để thực hiện các mục tiêu của doanh nghiệp

 • Thu thập từ nhiều nguồn thông tin và tư duy được nhiều phương án để tiếp cận một vấn đề

 • Xây dựng được môi trường làm việc thúc đẩy sáng tạo ở các nhóm làm việc

Mức độ 3: Khá

Ở mức độ này, cá nhân có thể vận dụng được năng lực trong những tình huống khó khăn, dù đôi khi vẫn cần được chỉ dẫn từ người khác.

 • Đánh giá hiệu quả các cách làm cũ và đề xuất xây dựng phương án cải tiến

 • Chủ động tìm kiếm cách thức hiệu quả nhất để thực hiện công việc chung

Mức độ 2: Cơ bản

Ở mức độ này, cá nhân có thể vận dụng được năng lực trong những tình huống với độ khó trung bình và vẫn thường cần được hỗ trợ, hướng dẫn từ người khác

 • Tiếp thu ý tưởng sáng tạo từ các cá nhân khác và có đề xuất hoàn thiện các ý tưởng sáng tạo đó

 • Làm việc với các cá nhân khác để cùng nghĩ ra cách thức tiếp cận hiệu quả đối với vấn đề

Mức độ 1: Kém

Ở mức độ này, cá nhân chỉ vận dụng được năng lực trong những tình huống cơ bản nhất và sẽ cần rất nhiều chỉ dẫn từ người khác

 • Nhận diện được các yếu tố sáng tạo

 • Xem xét các ý tưởng sáng tạo từ các thành viên khác trong nhóm

Các câu hỏi phỏng vấn

 • Mô tả lại một lần ý kiến của bạn đem lại sự thay đổi tích cực tới tổ chức của bạn.

 • Bạn có phải là người thường xuyên phá vỡ những lề thói, quy định trong tổ chức? Mô tả lại một lần bạn đi ngược với quy trình làm việc của tổ chức. Kết quả của việc đó như thế nào?

 • Mô tả lại cách bạn đã giải quyết một tình huống hết sức khó khăn trong công việc.

 • Nếu như bây giờ bạn không thể sử dụng Google hay các công cụ tìm kiếm; nhưng phải tìm hiểu về một chủ đề khá lạ lùng, bạn sẽ làm thế nào để thu thập được thông tin?

 • Mô tả lại một lần bạn đã cùng với một người (hoặc một nhóm nào đó) xây dựng được một ý tưởng quan trọng.

 • Bạn thường brainstorm như thế nào?

 • Hãy thử kể tên 7 công dụng của một cái quạt giấy (ghim kẹp tóc, cốc, bút,...) / Hãy thử kể một câu chuyện về một viên đá và một con chim…

 • Làm thế nào để bạn hạn chế được tình trạng rơi vào lối mòn?

Last updated