ePacific Telecom
Search…
⌃K

FIN01 - Kế toán tổng hợp

Mô tả công việc

Kế toán tổng hợp là người phụ trách chung các mảng liên quan đến kế toán trong doanh nghiệp và là người hướng dẫn các chuyên viên kế toán của các mảng về các vấn đề liên quan tới nghiệp vụ kế toán. Công việc cụ thể bao gồm thu thập và xử lý dữ liệu, chứng từ; giải đáp các thắc mắc; hạch toán; theo dõi và quản lý công nợ, giá thành; kiểm tra và giám sát số liệu kho vận.

Các công việc chính

 • Kiểm tra và đối chiếu các số liệu của các phòng ban từ chi tiết tới các dữ liệu tổng hợp lớn
 • Kiểm tra định khoản, so sánh bảng cân đối kế toán, số dư cuối kỳ sao cho các số liệu được tính toán đúng đắn và khớp với những gì báo cáo đã nêu
 • Hạch toán các tài khoản kế toán như thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT, … Lập quyết toán
 • Theo dõi công nợ của doanh nghiệp. Xác định và đề xuất dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi của doanh nghiệp
 • Lập báo cáo tài chính định kỳ (theo quý, năm) và các báo cáo giải trình chi tiết
 • Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán cho nhân sự của phòng kế toán
 • Giải trình số liệu và cung cấp số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu
 • Tổng hợp, thống kê các số liệu kế toán khi có yêu cầu đối soát hoặc các yêu cầu khác của cấp trên
 • Lưu trữ dữ liệu kế toán trong kho dữ liệu của doanh nghiệp để tiện truy xuất, tra cứu

KPI công việc

 • Số lượng báo cáo tài chính định kỳ
 • Chênh lệch so với tiến độ (Project Schedule Variance - PSV)
 • Chênh lệch chi phí dự án (Project Cost Variance - PCV)
 • Đo lường giá trị thu được (Earned Value Metric)
 • Tỷ lệ giải quyết vấn đề ngay từ lần gọi đầu tiên (First Contact Resolution - FCR)

Yêu cầu công việc

 • Tốt nghiệp trình độ đại học các ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan
 • Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí Kế toán tổng hợp, hoặc các vị trí tương đương ở phòng kế toán
 • Thành thạo tin học văn phòng
 • Trình độ tiếng Anh đạt mức khá
 • Vững nghiệp vụ về Kế toán, có khả năng tổ chức và sắp xếp thông tin tốt, rõ ràng
 • Có khả năng phân tích báo cáo tài chính và thực hiện nghiệp vụ một cách hợp pháp
 • Là người cẩn thận, tỉ mỉ, thích làm việc với số liệu

Năng lực liên quan

Các câu hỏi phỏng vấn

 • Bạn hãy mô tả 1 ngày làm việc điển hình của 1 kế toán tổng hợp
 • Khi làm việc với nhiều số liệu, ắt phải xảy ra sai sót. Khi sai sót xảy ra khiến số liệu giữa các báo cáo không trùng khớp bạn sẽ giải quyết như thế nào?
 • Bạn có sử dụng phần mềm kế toán nào để hỗ trợ công việc kế toán của mình không? Đó là phần mềm gì và hãy nêu những tính năng hữu ích của phần mềm đó
 • Bạn có thể nêu quy trình kiểm tra số liệu kế toán trước khi tổng hợp thành báo cáo và khi xảy ra sai phạm được không?
 • Bạn hãy nêu cách lập và phân tích một báo cáo tài chính
 • Bạn đã gặp phải những khó khăn nào trong quá trình làm kế toán tổng hợp? Bạn đã vượt qua các khó khăn đó như thế nào?
 • Bạn sẽ chịu trách nhiệm ra sao nếu việc sai sót trong báo cáo của bạn ảnh hưởng tới việc kinh doanh và lợi nhuận của công ty?
 • Nêu quy trình giải trình và cung cấp số liệu cho các cơ quan điều tra / kiểm toán
 • Nêu quy trình hạch toán các tài khoản trong kế toán