MQL - Marketing Quality Lead

Một người thể hiện sự quan tâm và phù hợp với chân dung (hồ sơ) khách hàng đã xác định

Last updated